ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง เยี่ยมชมโรงงาน VRH

วันที่ 4 พ.ค. 2554

          วันที่ 27 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง นำคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอุปกรณ์ประปา บริษัท วี.อาร์ ยูเนี่ยน จำกัด (VRH) อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผลงานที่ได้รับความเชื่อถือในเรื่องของการผลิตก๊อกน้ำแบบประหยัดน้ำภายใต้แบรนด์ VRH และมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของก๊อกน้ำอื่นๆ ฝักบัว สายฉีดชำระ อุปกรณ์ห้องน้ำ ตะแกรง และมือจับประตู ซึ่งผลิตจาก Stainless Steel Grade 304 ที่มีคุณภาพ และเป็นกิจการบริษัทของคนไทย โดยมี นางสาว ชนิดา หทัยพันธลักษณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท วี.อาร์ ยูเนี่ยน จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้พร้อมพาเยี่ยมชมโรงงานอย่างอบอุ่น ในการเยี่ยมชมโรงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชมกระบวนการผลิตและสร้างความร่วมมือในการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ซี่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในส่วนของ กปน. จะมีการร่วมมือกับบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ประปาหรือสุขภัณฑ์ต่างๆ ในการพัฒนาอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ซึ่ง กปน. รับรองมาตรฐาน โครงการนี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการน้ำประปาดื่มได้ โดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ประหยัดน้ำให้กับสถานที่ที่เข้าร่วมโครงการ ที่เป็นจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเป็นหลักก่อน และจะจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ องค์กรเอกชน และประชาชนผู้ใช้น้ำ ให้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125