ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง มอบน้ำดื่ม 12,000 ขวด แก่ผู้ลี้ภัย จ.บุรีรัมย์

วันที่ 3 พ.ค. 2554

          เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) และ นายวิกรม สุวรรณชมภู ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) และพนักงานได้ร่วมกันส่งรถบรรทุกน้ำดื่ม จำนวน 12,000 ขวด เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และเมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554 นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง ได้นำไปมอบให้แก่ราษฎร 7,000 คน ที่ลี้ภัยชั่วคราว ในโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดยนายธาดา วรรธนปิยกุล สาธารณสุข อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เป็นผู้รับมอบและจัดสรรน้ำดื่มดังกล่าว ไปยังผู้อพยพอื่นๆ อีก 8 ศูนย์ของ จ.บุรีรัมย์ ต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125