ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง เตรียมเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ประปาแห่งแรกของไทย

วันที่ 29 เม.ย. 2554

          วันนี้ (29 เม.ย. 54) เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการเชียงราก การประปานครหลวง จังหวัดปทุมธานี นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เป็นประธานในพิธีปักหมุดเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำและวัฒนธรรมภาคกลาง (เชียงราก) โดยมีกรรมการการประปานครหลวง พร้อมด้วยผู้บริหาร กปน. และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า เดิมในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ทำการเชียงราก เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดหาแหล่งน้ำดิบ โดยได้ทำการกั้นคลองบางหลวง-เชียงราก ให้เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา แต่ต่อมาเมื่อประชาชนมีความต้องการใช้น้ำมากขึ้น กปน. จึงได้สร้างสถานีสูบน้ำดิบแห่งใหม่ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ข้างวัดสำแล ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และยกเลิกการใช้งาน ที่ทำการแห่งนี้ ซึ่งมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำและที่ทำการรวม 113 ไร่
          กปน. จึงได้มีโครงการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์ โดยจะจัดทำศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ลุ่มน้ำและวัฒนธรรมภาคกลาง (เชียงราก) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประปาไทย รวมถึงนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาแหล่งน้ำ และวัฒนธรรมลุ่มน้ำภาคกลาง โดยในระยะแรกจะเริ่มปรับปรุงและพัฒนาสิ่งปลูกสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 และสภาพภูมิทัศน์ พร้อมกับขุดลอกคลองบางหลวง-เชียงราก หรือคลองอ้อม ซึ่งปัจจุบันตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม ให้เปลี่ยนเป็นคลองที่สะอาดสวยงาม น้ำไหลได้สะดวก เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ทั้งการอุปโภคและการเพาะปลูก จากนั้นจะทำการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ประปาไทย รวมทั้งจัดสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (Eco City) เพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสันทนาการให้กับชาวชุมชนในพื้นที่อีกด้วย
          นายเจริญ กล่าวต่อไปว่า จากสภาพคลองบางหลวง-เชียงราก ในปัจจุบัน กปน. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาขุดลอกคลอง และนำเข้าร่วมเป็น 1 ใน 8 โครงการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้ชื่อโครงการว่า "โครงการรวมใจรักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ5 ธันวาคม 2554” ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับจังหวัดปทุมธานีในระยะเวลาอันใกล้นี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125