ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
สำนักงานประปาสาขาพญาไท นำร่องลดน้ำสูญเสีย โดยผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น

วันที่ 27 เม.ย. 2554

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 นายอุลิช มากไมตรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ2) และ น.ส. พรรณี อึ้งปกรณ์แก้ว ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท (สสญ.) ร่วมกันต้อนรับคณะผู้แทน บริษัท เทสโก้ บางกอก จำกัด และ บริษัท Tokyo Suido Service ประเทศญี่ปุ่น ที่จะเข้ามาดำเนินโครงการทดลองลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ของ สสญ. แบบให้เปล่า ในเบื้องต้นจะทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 5 วัน โดทดลองในพื้นที่ DMA. ที่กำหนดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แผนงานและสวัสดิการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการลดน้ำสูญเสียของ สสญ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125