ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
ข่าวดี!!! การประปานครหลวง ขยายเวลาให้ผู้ที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้มาลงชื่อ

วันที่ 25 เม.ย. 2554

          นางฉวีวรรณ วินิจเขตคำณวน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร แจ้งว่า ตามที่ การประปานครหลวง (กปน.) มีนโยบายการดำเนินงานขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง ให้กับประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ครบ ทุกครัวเรือนในพื้นที่บริการ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ภายในปี 2556 ทั้งนี้ กปน. ได้มีการลงทุนวางท่อจ่ายน้ำหลายโครงการ เพื่อเสริมโครงข่ายท่อจ่ายน้ำเชื่อมโยงให้ครบวงจร รวมทั้งการปรับปรุงอุโมงค์ให้แข็งแรง เพื่อให้สามารถเพิ่มการจ่ายน้ำไปยังพื้นที่ที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ได้อย่างทั่วถึง
          จากการสำรวจของ กปน. ในเบื้องต้น พบว่ามีผู้ที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้อีกประมาณ 32,700 หลังคาเรือนหรือประมาณ 5% ของพื้นที่รับผิดชอบ แต่หลังจากที่ กปน. ได้แจ้งใช้ประชาชนมาลงทะเบียนขอใช้น้ำประปา สรุปยอดผู้มาลงทะเบียนขอใช้น้ำถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนขอใช้น้ำประปาแล้วประมาณ 13,062 ครัวเรือน
          ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมวางแผนจัดสรรงบประมาณและลำดับความสำคัญของการวางท่อจ่ายน้ำให้ตรงกับความต้องการของประชาชน กปน. จึงขอให้ผู้ที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้แจ้งลงทะเบียน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยสามารถแจ้งด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ที่สำนักงานประปาสาขา 15 แห่ง ในเวลาทำการ และที่ศูนย์บริการประชาชน โทร.1125 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.mwa.co.th
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125