ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ปิดซ่อมอุโมงค์ 1-7 พ.ค. นี้ โปรดเลี่ยงแยกสี่พระยา

วันที่ 30 เม.ย. 2554

           นางฉวีวรรณ วินิจเขตคำณวน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ตามที่ กปน. ได้ทำการปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ ด้วยวงเงินกว่า 762 ล้านบาท จำนวน 4 เส้นทาง โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และมีกำหนดจะแล้วเสร็จในปลายปี 2555 เพื่อรองรับการขยายพื้นที่จ่ายน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้ครบทุกครัวเรือนในปี 2556 นั้น ขณะนี้การซ่อมอุโมงค์ ได้ดำเนินมาถึงช่วงการเตรียมซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำที่บริเวณแยกสี่พระยาแล้ว โดย กปน. จำเป็นต้องทำการปิดถนน 2 ช่องทาง เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,000 มิลลิเมตรในอุโมงค์ ซึ่งอยู่ใต้ถนนที่แยกดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้ก่อนที่จะปิดอุโมงค์เพื่อเปลี่ยนเส้นทางส่งน้ำ โดยจะดำเนินการปิดช่องทางจราจรตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน ในระหว่างวันที่ 1-7 พ.ค. นี้ จึงขอแจ้งให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กปน. ได้ประสานงานกับ กทม. และ บก.จร. ปรับการใช้เส้นทางโดยให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางลัด โดยเลี้ยวซ้ายบริเวณซอยเจริญกรุง 30 หรือเลี้ยวขวาบริเวณซอยเจริญกรุง 39 แทน เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่านแยกสี่พระยาและช่วยลดปัญหาการจราจร พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้ทราบถึงการดำเนินการก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนี้ บริเวณหน้ามูลนิธิร่วมกตัญญู วัดหัวลำโพง สามย่าน ขณะนี้ กปน. ได้จัดทำบ่อก่อสร้างไว้สำหรับลำเลียงท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในอุโมงค์ส่งน้ำ จึงทำให้ช่องทางจราจรจากพระราม 4 เลี้ยวซ้ายไปสี่พระยา จาก 2 ช่องทางเหลือ 1 ช่องทาง แต่อย่างไรก็ตาม ก็ได้ปรับเส้นทางให้รถวิ่งอ้อมเกาะไปเลี้ยวซ้ายได้อีก 1 ช่องทางแล้ว กปน. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ หากประชาชนมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ โทร. 1125 ตลอด 24 ช.ม.

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125