ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. ทุ่มงบเกือบ 70 ล้าน ปรับปรุงระบบท่อประปา ให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างอุโมงค์ลอด รัชดาฯ-ราชพฤกษ์

วันที่ 20 ก.ค. 2561

          นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้ประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดถนนรัชดาภิเษก-ถนนราชพฤกษ์ เพื่อให้การก่อสร้างอุโมงค์และระบบสาธารณูปโภคดำเนินการสอดคล้องไปพร้อมกัน ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน โดย กปน. จะทำการรื้อย้ายท่อประปาเดิมที่อยู่ในแนวก่อสร้างอุโมงค์ และวางท่อประธานใหม่ทดแทน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 และ 1,000 มิลลิเมตร รวมทั้งท่อจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ความยาวท่อรวม 2.4 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณ 67.95 ล้านบาท ซึ่ง กปน. ได้เร่งสำรวจและออกแบบ โดยคาดว่าแบบแปลนจะแล้วเสร็จและพร้อมดำเนินการภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

          นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ได้ประสานความร่วมมือกับ กทม. เพื่อให้ประชาชนย่านท่าพระและบริเวณใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการเดินทางในอนาคต และได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น ทั้งนี้ กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น โดยได้ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งส่งผลกระทบต่อประชาชนและการจราจรน้อยที่สุด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125