ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น เสริมภาพลักษณ์ "ประปาเพื่อประชาชน"

วันที่ 24 มี.ค. 2554

          นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น เปิดเผยว่า ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2554 โดยให้หน่วยงานปรับปรุงภาพลักษณ์ให้สื่อถึงความเป็นประปาเพื่อประชาชน ด้านการเสริมภาพลักษณ์ทั้งภายในและภายนอก สำหรับภายนอก สาขาฯได้จัดทำป้ายสำนักงานตามแบบที่คณะทำงานฯได้กำหนดให้ และภายในสาขาฯได้ปรับปรุงจากเดิมโดยการเสริมภาพลักษณ์บริเวณเคาน์เตอร์รับชำระเงินค่าน้ำประปาและเคาน์เตอร์รับคำร้องรวมถึงพื้นที่ให้บริการในส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย และผู้ใช้น้ำเกิดความพึงพอใจมากที่สุด เพื่อยกระดับการให้บริการสู่การสร้างภาพลักษณ์ "ประปาเพื่อประชาชน”

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125