ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง จับมือ UNDP ทุ่ม 20 ล้าน ช่วยชุมชน

วันที่ 23 มี.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 09.45 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นางกวี-โยป ซน ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้โครงการรวมใจรักษ์น้ำ ("Water for People” Partnership: Small Grants Programme) ระหว่าง การประปานครหลวง และ UNDP เพื่อสนับสนุนชุมชนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ กปน. นำมาผลิตน้ำประปา ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยชุมชนที่มีแนวคิดที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถส่งโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนผ่านทาง UNDP จากนั้น กปน. และ UNDP จะร่วมกันพิจารณาให้การสนับสนุนในโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดย กปน. จะให้การสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการนี้ เป็นเวลา 4 ปี ด้วยงบประมาณปีละ 5 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะให้ความช่วยเหลือได้ไม่น้อยกว่าปีละ 5 ชุมชน ที่จะช่วยขยายเครือข่ายการอนุรักษ์น้ำต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง
          นายเจริญ กล่าวต่อไปว่า วันน้ำโลกปีนื้ มีคำขวัญว่า "วิถีน้ำ วิถีชุมชน” ซึ่งเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำในชุมชน โดยให้มีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและประชาชน นอกจากจะสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนในลุ่มน้ำเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว กปน. ยังได้มอบของขวัญให้ผู้ใช้น้ำเนื่องในวันน้ำโลก โดยลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% ให้ผู้ที่ต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่ให้บริการ ตั้งแต่ 22 มีนาคม-30 กันยายน 2554
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125