ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง บริจาคเงิน 50,000 บาท ช่วยผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 21 มี.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 การประปานครหลวง ร่วมบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวประเทศญี่ปุ่น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125