ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
ผู้ใช้น้ำมั่นใจ น้ำประปาไทย ไร้กัมมันตรังสี

วันที่ 21 มี.ค. 2554

         การประปานครหลวง เผยส่งตัวอย่างน้ำประปาให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วิเคราะห์หาสารกัมมันตรังสีเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งผลวิเคราะห์ก่อนเกิดเหตุที่ญี่ปุ่น พบว่าปริมาณรังสีในน้ำประปาต่ำกว่ามาตรฐานมาก หลังจากเกิดเหตุสถานการณ์การรั่วไหลที่ญี่ปุ่น ก็ส่งตัวอย่างน้ำประปาไปวิเคราะห์ทันที ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผล
          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า จากสถานการณ์การรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพบว่ามีการปนเปื้อนในอาหาร นม และน้ำประปา กปน. มิได้นิ่งนอนใจ แม้ว่าปกติจะมีการส่งตัวอย่างน้ำประปาให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสีอยู่แล้ว แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจ จึงได้ส่งตัวอย่างน้ำหลังเกิดเหตุ ไปตรวจสอบเพิ่มเติม คาดว่าจะรู้ผลเร็วๆนี้ ซึ่ง กปน. จะแจ้งผลการตรวจให้ทราบต่อไป
          นายเจริญ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการตรวจปริมาณรังสีล่าสุด ณ วันที่ 2 มีนาคม 2554 พบว่า ปริมาณรังสีเบตา ในน้ำประปา มีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.2 (Bq/ลิตร) และปริมาณรังสีแอลฟา มีค่าต่ำกว่าที่เครื่องวัดจะสามารถวัดได้ ในขณะนี้ค่ามาตรฐานในประเทศไทยที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กำหนดไว้ มีค่าเท่ากับ 1 (Bq/ลิตร) และ 0.5 (Bq/ลิตร) ตามลำดับ สำหรับรังสีแกมมา ซึ่งเป็นคลื่นรังสีที่มีพลังงานสูงที่สุด ในประเทศไทยมีการตรวจวัดทางอากาศ รวม 7 จุด ทั่วประเทศ พบว่าค่าการตรวจวัดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 เวลา 07.00 น. มีค่าระหว่าง 0.045-0.128 ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง (µSv/h) ซึ่งการตรวจวัดที่สถานีกรุงเทพฯ วัดได้ 0.045 ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง ในขณะที่ค่าสูงสุด วัดได้ที่ จ.ระนอง 0.128 ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง และหากตรวจพบปริมาณรังสีแพร่กระจายในอากาศมากกว่า 0.2 ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง ที่สถานีใด ก็จะส่งสัญญาณเตือนมาที่ศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศทันที จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าปริมาณกัมมันตรังสีในประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งน้ำประปา และอากาศ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ส่วนค่าที่ตรวจพบนั้น เป็นรังสีที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ซึ่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวยืนยันว่า สารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้ แทบจะไม่มีโอกาสแพร่กระจายมาถึงประเทศไทย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125