ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงขยายเวลาลงทะเบียนผู้ไม่มีน้ำประปาใช้

วันที่ 17 มี.ค. 2554

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง มอบนโยบายให้วางท่อประปาให้เต็มพื้นที่เพื่อบริการน้ำประปาให้ทั่วชุมชนเมืองภายในปี 2556 ทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ต้องเข้าถึงมาตรวัดน้ำของการประปานครหลวง กล่าวคือ ประชาชนผู้ที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้สามารถมาลงทะเบียนแจ้งความจำนงได้ โดยขยายเวลาการเพิ่มการลงทะเบียนผู้ที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 15 สาขา ได้ในเวลาทำการ หรือ โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125