ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
กองสลากฯ เยี่ยมชมการให้บริการ สำนักงานประปาสาขามีนบุรี

วันที่ 17 มี.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประปาสาขามีนบุรี (สสมบ.) นายวิทยา อินทชิต ผู้จัดการสาขา(ผจ.สสมบ.) และพนักงาน ให้การต้อนรับทันตแพทย์หญิงกุณฑีรา ตันติรังสี รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้บริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจ่ายรางวัล กว่า 80 คน ในการศึกษาดูงานการบริการในองค์กรต้นแบบมาตรฐานงานบริการ ซึ่งมีทั้งการบรรยายการดำเนินงานของสาขา และแบ่งกลุ่มดูงานการให้บริการผู้ใช้น้ำในส่วนต่างๆ ของสาขา
          ผจ.สสมบ. ได้กล่าวต้อนรับและรู้สึกยินดีที่สำนักงานแห่งนี้ ได้เป็นตัวอย่างของการให้บริการที่รวดเร็ว ที่ผ่านมาสำนักงานประปาสาขามีนบุรี เน้นความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำเป็นหลัก และให้บริการเหมือนญาติ พัฒนาระบบการทำงานโดยลดขั้นตอนให้สั้นและกระชับ ในกรณีที่มีผู้ใช้น้ำมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จะเปิดให้บริการรับคำร้องตั้งแต่ 07.30 น. นอกจากนี้ ยังมีบริการพิเศษ กรณีมีผู้ใช้น้ำมาชำระหลังปิดการรับชำระเงิน โดยจะรับฝากเงินจากผู้ใช้น้ำและนำเข้าระบบในวันรุ่งขึ้น และจะส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ให้ผู้ใช้น้ำ และเพื่อปรับปรุงหน่วยงานให้ทันสมัย ได้ตั้งคณะทำงานหลายชุด เปิดโอกาสให้ทุกส่วนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อทำงานเป็นทีม มีระบบ พี่สอนน้อง เพื่อให้พนักงานใหม่หรือผู้ที่อยู่คนละส่วนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
          โอกาสนี้ ทันตแพทย์หญิงกุณฑีรา ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมในระบบการทำงานของสำนักงานประปาสาขามีนบุรี และจะนำแนวคิดที่ได้ ทั้งรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ มาปรับปรุง เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักจ่ายรางวัลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125