ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ตั้งจุดจ่ายน้ำ 27 จุดทั่วกรุง ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง

วันที่ 16 มี.ค. 2554

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ช่วงหน้าแล้งของทุกปี คือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายน กปน. จะแจ้งให้กรมชลประทานรับทราบปริมาณความต้องการใช้น้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา และเขื่อนแม่กลอง เพื่อการผลิตน้ำประปาล่วงหน้า ซึ่งในปีนี้ แม้ กปน. จะมั่นใจว่าไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตาม แต่ขอให้ผู้ใช้น้ำทุกคน ควรใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า เพราะหากทุกคนร่วมมือกันประหยัดการใช้น้ำ ก็จะช่วยให้มีน้ำเหลือใช้ไปถึงภาคส่วนอื่นๆ ที่สำคัญเพื่อให้มีน้ำเหลือในเขื่อนไว้สำหรับในปีหน้าด้วย
          นายเจริญ กล่าวอีกว่า หน้าแล้งของทุกปีจะมีพื้นที่รอบนอกบางแห่งที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง หากประชาชนประสบปัญหาการใช้น้ำ สามารถนำภาชนะ หรือรถบรรทุกน้ำของทางราชการมาขอรับน้ำประปาได้ฟรีที่จุดจ่ายน้ำประปาทั้ง 27 จุด ซึ่งจะตั้งอยู่ภายในสำนักงานประปาสาขาทั้ง 15 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนอีก 12 จุดที่เหลือ สามารถใช้บริการได้ที่
          1. โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช 2. ถนนบางพลีน้อย-สีล้ง 3. หน้าโรงไฟฟ้า EPEC 4. ซอยผู้ใหญ่บ้านวีระ (ถ.บางนา-ตราด กม.27) 5. หน้าวัดสุคันธาวาส (ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี) 6. หน้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ 7. ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา 8. ภายในสำนักงานเขตลาดกระบัง 9. ภายในสำนักงานเขตหนองจอก 10. บริเวณหัวดับเพลิงหน้าสถานีตำรวจภูธร อ.พระสมุทรเจดีย์ 11. จุดจ่ายน้ำหน้าเทศบาลเมืองลัดหลวง 12. จุดจ่ายน้ำบริเวณปากซอยประชาอุทิศ 90 นอกจากนี้ กปน. ยังได้จัดทำถุงพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 5 ลิตร จำนวน 50,000 ใบ มอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปใส่น้ำแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย
          และจากสถิติการขอรับการช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในปี 2552 พบว่ามีผู้ขอรับบริการน้ำประปาจากจุดจ่ายน้ำของการประปานครหลวง ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม รวม 3,435 ลบ.ม. หรือ 3,435,000 ลิตร และเมื่อปี 2553 มีผู้ขอรับบริการ 1,333.70 ลบ.ม. หรือ 1,333,700 ลิตร สำหรับปีนี้ มีหน่วยงานที่ขอการสนับสนุนน้ำประปาบรรเทาภัยแล้ง คือ สำนักงานเขตลาดกระบัง เพื่อให้บริการประชาชนในเขตลาดกระบัง โดยข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ได้ขอน้ำประปามาแล้ว 114 ลบ.ม. หรือ 114,000 ลิตร และหากผู้ใช้น้ำมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125