ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงห่วงปัญหาภัยแล้ง คนใช้น้ำเพิ่มแต่ที่เก็บน้ำไม่ได้เพิ่ม

วันที่ 15 มี.ค. 2554

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ในช่วงเวลาไม่กี่เดือน ประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2553 ที่ผ่านมา ซึ่ง กปน. ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี และในปีนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าร้อน หลายจังหวัดกลับประสบปัญหาภัยแล้งอีก โดยข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมีนาคม ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ในเขื่อนภูมิพล มีจำนวน 2,760 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 21 % ของความจุในอ่าง เขื่อนสิริกิติ์ มีจำนวน 2,891 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 30 % เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีจำนวน 448 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 47 % เขื่อนศรีนครินทร์ มีจำนวน 3,288 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 19 % และเขื่อนวชิราลงกรณ์ มีจำนวน 889 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 10 % แม้ว่าปริมาณน้ำในปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมาก็ตาม แต่ กปน. มิได้นิ่งนอนใจ ได้เตรียมแผนบริหารจัดการ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ จะเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปา เนื่องจากการใช้น้ำจะเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ที่กักเก็บกลับมีอยู่เท่าเดิม เพราะไม่ได้ก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามไปด้วย กปน. จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำช่วยกันประหยัดน้ำ อย่าใช้น้ำฟุ่มเฟือย เนื่องจากปริมาณน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาจะมีผลต่อการใช้น้ำของภาคส่วนอื่น โดยเฉพาะภาคการเกษตร และที่สำคัญต้องสำรองไว้เผื่อปีหน้าด้วย ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ให้ร่วมกันประหยัดน้ำและเห็นความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ เพื่อให้เราทุกคนไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
          หากผู้ใช้น้ำมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการแจ้งท่อแตก ท่อรั่ว น้ำไม่ไหล สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการประชาชน โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ "คลินิกน้ำสะอาด” ซึ่งเป็นบริการศูนย์รวมข้อมูลวิชาการ พร้อมให้บริการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับน้ำประปาเพื่อสุขภาพ ผ่านทาง Facebook (www.facebook.com/mwacleanwater) และเว็บไซต์ของ กปน. (www.mwa.co.th)
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125