ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงตรวจสอบหัวดับเพลิงทั่วกรุง มั่นใจใช้งานได้ทุกตัว

วันที่ 15 มี.ค. 2554

          นายสมชาย คล่องอาสา รองผู้ว่าการ (บริการ) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กปน. ได้สร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อระงับและป้องกันอัคคีภัย โดยเฉพาะตามชุมชนต่างๆ ด้วยการเพิ่มจุดติดตั้งหัวดับเพลิง โดยแต่ละจุดจะติดตั้งห่างกันประมาณ 200 - 500 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2554 นี้ จะติดตั้งหัวดับเพลิงเพิ่มอีก 750 หัว และในปีงบประมาณ 2555 ติดตั้งเพิ่มอีก 1,550 หัว ทั้งนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กปน. และ กทม. ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณจาก กทม. นายสมชาย กล่าวอีกว่า สำหรับหัวดับเพลิงที่มีอยู่กว่า 21,000 หัวทั่วกรุง กปน. ได้เร่งให้สำนักงานประปาสาขาทั้ง 15 แห่ง ทดสอบการใช้งาน โดยเฉลี่ยประมาณ 2 ปีครั้ง และบำรุงรักษาหัวดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ประกอบกับ แรงดันน้ำประปาค่อนข้างดี ปัจจุบัน เฉลี่ย 6-10 เมตร จึงมั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่เปิดใช้งาน จะมีน้ำใช้แน่นอน นอกจากนี้ยังมีการดูแลแท่น สี ความสะอาด และหาจุดติดตั้งที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกในการใช้งาน แต่ในพื้นที่ชุมชนแออัด หรือในพื้นที่เสี่ยง กปน. จะพิจารณาเพิ่มการตรวจสอบดูแลให้มากเป็นพิเศษ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125