ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงร่วมแสดงความเสียใจ “เหตุภัยพิบัติ สึนามิที่ญี่ปุ่น”

วันที่ 14 มี.ค. 2554

          จากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว ขนาด 8.9 ริกเตอร์ และเหตุคลื่นยักษ์สึนามิสูงกว่า 10 เมตร ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน และประเทศญี่ปุ่นเป็นวงกว้าง ในการนี้ การประปานครหลวง ในฐานะที่มีความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน JICA มาเป็นเวลานาน จึงได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเพื่อนพนักงาน ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านกล่องรับบริจาค ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณเคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำ ณ ที่ทำการสาขาทั้ง 15 สาขา และบริเวณเคาน์เตอร์ รปภ. ชั้น1 สำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125