ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
เมษานี้ กปน. ขอเชิญประชาชนตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจ แอปฯ MWA onMobile

วันที่ 2 เม.ย. 2561

          นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตลอดเดือนเมษายน 2561 นี้ กปน. จะจัดส่ง SMS เชิญชวนผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน MWA onMobile ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการแอปฯ ดังกล่าวที่ https://goo.gl/WwCgZb เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป กปน. ขอขอบคุณผู้ร่วมตอบแบบสำรวจมา ณ ที่นี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125