ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
สำนักงานประปาสาขา พญาไท เข้าพบผู้ใช้น้ำโครงการ Best Care Service ประจำปี 2554

วันที่ 8 มี.ค. 2554

          สำนักงานประปาสาขา พญาไท เข้าพบผู้ใช้น้ำโครงการ Best Care Service ประจำปี 2554 จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ นิติบุคคลอาคารชุด อาร์เอส ทาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด (คาร์ฟูร์ สาขา ลาดพร้าว) โดยตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 10 ราย
          สำหรับผลจากการเข้าพบครั้งนี้ ทีมงานได้ตอบข้อสงสัยที่ผู้ใช้น้ำสอบ เช่นเรื่องคุณภาพน้ำ อัตราค่าน้ำ สามารถสร้างความเข้าใจให้ผู้ใช้น้ำ รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการของ การประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพญาไท และถือโอกาสแจ้งผลการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ที่ กปน. ได้ดำเนินการตลอดปีที่ผ่านมา เช่น โครงการติดตั้งน้ำดื่มในที่สาธารณะ กิจกรรมพบประชาชน กิจกรรมน้ำประปาดื่มได้ การให้บริการหลังมาตร เป็นต้น
          นอกจากนี้ยังทราบถึงความต้องการและข้อมูลของผู้ใช้น้ำ เช่น จำนวนผู้ใช้อาคาร ระบบท่อภายใน การบำรุงดูแลรักษา ความต้องการการใช้น้ำในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อนำมาวางแผนการจ่ายน้ำในอนาคต
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125