ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
20 - 23 มี.ค. นี้ กปน. จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” เนื่องในสัปดาห์วันน้ำโลก

วันที่ 16 มี.ค. 2561

          นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้เป็น "วันน้ำโลก” (World Water Day) โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Nature for Water เน้นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยแก้ไขทุกปัญหาด้านน้ำ และให้ความสำคัญกับการเข้าถึงน้ำสะอาดถูกสุขอนามัยของมวลมนุษยชาติ ซึ่ง กปน. ได้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของ UN ตลอดมานั้น
          เนื่องในสัปดาห์วันน้ำโลก ระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคมนี้ กปน. จะจัดกิจกรรม "ประปาพบประชาชน” ในพื้นที่ให้บริการทั้ง 18 สาขา (ตามตารางแนบ) โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำแอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา การตรวจและซ่อมท่อประปาเบื้องต้น และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า พร้อมร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประปาทั้ง 18 และ "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถตรวจสอบพื้นที่การจัดกิจกรรมทั้ง 18 สาขา ได้ที่ http://bit.ly/2DwUug5
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125