ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงเปิดจ่ายน้ำ "โครงการขยายเขตวางท่อชุมชนอินทร์อุดมพัฒนา"

วันที่ 3 มี.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ชุมชนสหกรณ์เคหสถานอินทร์อุดมพัฒนา จ.นนทบุรี นายวชิรา จันทร์ชู กรรมการการประปานครหลวง เป็นประธานเปิดการจ่ายน้ำโครงการ "ขยายเขตวางท่อประปาเชิงสังคม” โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี รองนายกเทศมนตรีนครบาลปากเกร็ด นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และชาวชุมชนสหกรณ์ฯ เข้าร่วมในพิธี โดยสำนักงานประปาสาขานนทบุรี ได้วางท่อประปาเชิงสังคมใช้เงินลงทุน 8 แสนบาทเพื่อเปิดจ่ายน้ำให้ประชาชน ที่จัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 153 ครัวเรือนให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ ช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึ้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125