ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ร่วมลงนามความร่วมมือ "โครงการใบไม้เขียว"

วันที่ 3 มี.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) "โครงการใบไม้เขียว เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดพลังงาน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ระหว่าง 6 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิใบไม้สีเขียว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปานครหลวง สมาคมโรงแรมไทย และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125