ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี จักกิจกรรมเพื่อสังคม "ประปาเพื่อประชาชน" ครั้งที่ 3/2554

วันที่ 3 มี.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ได้จัดกิจกรรม "ประปาเพื่อประชาชน ครั้งที่ 3/2554” ณ ชุมชน พล.ปตอ. เขตดุสิต โดย นายอุลิช มากไมตรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก พ.ต. เตชะสิทธิ์ ศิริวัฒน์ ประธานชุมชน พล.ปตอ. และข้าราชการทหารพร้อมครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนกว่า 200 ราย กิจกรรม "ประปาเพื่อประชาชน” ในครั้งนี้ สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ได้จัดทีมงานให้บริการตรวจ/ซ่อมท่อประปาเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการใช้น้ำประปา รวมทั้งมีการจัดการเสวนาเพื่อตอบปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับระบบประปาและน้ำประปา ซึ่งทำให้ทราบถึงภาพรวมและปัญหาที่เกิดจากการใช้น้ำในชุมชนอีกด้วย รวมทั้งให้ผู้ใช้น้ำทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของการประปานครหลวงในด้านต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใช้น้ำพึงพอใจต่อการให้บริการของการประปานครหลวง นอกจากนี้ สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ยังได้ประชาสัมพันธ์บริการ Home Care Center (HCC) ซึ่งเป็นการให้บริการบำรุงรักษาระบบประปาภายในครบวงจรให้ผู้ใช้น้ำทราบ รวมไปถึงบริการล้างถังพักน้ำ เพื่อที่ชุมชนจะได้มีโอกาสใช้บริการต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125