ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. แจกแล้ว ส่วนลดค่าน้ำโครงการ "โหลดปั๊บ รับ 100"

วันที่ 9 มี.ค. 2561

           นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน.ได้จัดโครงการ "โหลดปั๊ป รับ 100” เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MWA OnMobile "แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา" ด้วยการมอบส่วนลดค่าน้ำประปาตามที่ใช้จริง แต่ไม่เกิน 100 บาท ให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปน. ที่ดาวน์โหลดแอปฯ ตลอดเดือนมกราคม 2561 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้น้ำในยุคดิจิทัล และเพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปาที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
          ขณะนี้ กปน. กำลังจัดส่งใบแจ้งค่าน้ำเดือนมีนาคม 2561 ทางไปรษณีย์แก่ผู้ใช้น้ำที่ดาวน์โหลดแอปฯ MWA onMobile และลงทะเบียนครบถ้วน โดยผู้ใช้น้ำที่ชำระด้วยการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 2 ใบ ได้แก่ ใบแจ้งค่าน้ำปกติ ซึ่งไม่มีค่าน้ำระบุไว้ มีเฉพาะใบเสร็จรอบเดือนที่ผ่านมา และใบแจ้งค่าน้ำชนิดซองปิดผนึก ภายในประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ส่วนที่ระบุว่าผู้ใช้น้ำได้รับส่วนลดตามโครงการฯ 2) ใบแจ้งค่าน้ำเดือนมีนาคม 2561 ที่หักส่วนลดค่าน้ำตามที่ใช้จริงแต่ไม่เกิน 100 บาท และ 3) ใบเสร็จรับเงินส่วนลดค่าน้ำตามที่ใช้จริงแต่ไม่เกิน 100 บาทของค่าน้ำเดือนมีนาคม 2561 สำหรับผู้ร่วมโครงการฯ ที่มีค่าน้ำประปาไม่ถึง 100 บาท จะมีแจ้งเฉพาะส่วนที่ 1) และส่วนที่ 3) เท่านั้น และสำหรับผู้ใช้น้ำที่ชำระค่าน้ำด้วยช่องทางอื่น จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำชนิดซองปิดผนึกเท่านั้น
            ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำที่ไม่ได้ร่วมโครงการฯ จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำตามปกติ โดยผู้ที่ดาวน์โหลดแอปฯ MWA onMobile เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบค่าน้ำจากแอปฯ และชำระค่าน้ำด้วยบัตรเครดิต (VISA, Master Card) หรือนำบาร์โค้ดหรือ QR code ที่แสดงผลแทนใบแจ้งค่าน้ำ ไปแสดงเพื่อชำระค่าน้ำที่สำนักงานประปาสาขา หรือตัวแทนชำระเงิน (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ได้เช่นกัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125