ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. นำเยาวชนบางใหญ่ จ.นนทบุรี 4 โรงเรียน เรียนรู้ทรัพยากรน้ำ ในกิจกรรม “แค้มป์รักษ์น้ำ

วันที่ 21 ก.พ. 2561

          วันนี้ (วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "แค้มป์รักษ์น้ำ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนในพื้นที่เข้าใจที่มาของแหล่งน้ำ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พร้อมความสนุกสนาน จำนวน 4 ฐาน คือฐานสายชลงาม น่ามอง ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและวัฏจักรของน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง ฐานทดลอง วิทยาศาสตร์ ให้เยาวชนได้ทดลองการวัดค่าต่าง ๆ ในน้ำ ได้แก่ ค่าความนำไฟฟ้า และค่าความเป็นกรดด่าง ฐานน้ำสะอาด ปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของแหล่งน้ำ อาทิ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และความรู้เกี่ยวกับ "ความนำไฟฟ้า” ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ และ ฐานประปาใส่ใจ ชุมชน เป็นการเรียนรู้เครื่องมือเเละอุปกรณ์ประปา รวมทั้งทดลองต่อท่อตามเเบบจำลอง และซ่อมท่อหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ประปาแบบง่าย ๆ ในบ้าน ช่วยลดน้ำสูญเสียจากการรั่วไหล โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 148 คน จากโรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านใหม่ (ศรีอินทร์พงษ์วิทยาคาร) โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ กปน. ได้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเงินสมทบทุนค่าอาหารกลางวัน มูลค่ารวม 40,000 บาท แก่ทั้ง 4 โรงเรียนอีกด้วย
          นายปริญญา กล่าวว่า กปน. ได้จัดกิจกรรมแคมป์รักษ์น้ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 30 โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้และจิตสำนึกให้กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการรักษาทรัพยากรและดูแลแหล่งน้ำในชุมชน โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมในหลายพื้นที่ อาทิ จ.ราชบุรี จ.นครปฐม จ.กาญจนบุรี ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับที่ดี เยาวชนเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกับชุมชนของตนเองและประเทศชาติ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125