ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2554

วันที่ 28 ก.พ. 2554

         เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. นายลือชัย ดีถาวร รวก.(บ) พร้อมผู้บริหารระดับสูง และ นายพงษ์ศักดิ์ จินดาสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานประจำปี 2554 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี รวม 600 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,467,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 กองทุน ได้แก่ ทุน กปน. ทุนพระแม่ธรณี และทุนประเภทไม่ต่อเนื่อง ระดับประถมศึกษา ได้รับทุน 2,000 บาท ระดับมัธยมต้น ได้รับทุน 2,500 บาท ระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. ได้รับทุน 3,000 บาท ระดับ ปวส. ได้รับทุน 3,500 บาท และระดับปริญญาตรี ได้รับทุน 4,000 บาท

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125