ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
ประปาฮานอยเข้าเยี่ยมผู้ว่าการการประปานครหลวง ดูงาน 1125 Call centeพ และดูงานสาขาแม้นศรี

วันที่ 2 มี.ค. 2554

        เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารจากการประปาฮานอย ประเทศเวียดนาม จำนวน 3 คน ได้เข้าเยี่ยมผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมเยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่การประปานครหลวง โดยมีนายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (ผวก.) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายในการทำงานและความร่วมมือด้านต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต ในการนี้ ผวก. ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการประปาร่วมกัน ซึ่ง กปน. เองก็มีบทเรียนจากความผิดพลาดที่ทำให้ได้เรียนรู้ด้วยเช่นกัน อาทิเช่น เรื่องการลดน้ำสูญเสีย เป็นต้น ในตอนท้าย Mr. Nguyen Tri Khoa, Chairman of Management Board of Hanoi Water-works ได้กล่าวว่า การประปาฮานอย และ การประปานครหลวง มีหลายๆ สิ่งที่คล้ายคลึงกัน ทำให้สามารถนำสิ่งที่ได้ในการมาเยี่ยมชมครั้งนี้ไปปรับใช้กับการประปาฮานอยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ และกล่าวขอบคุณ กปน. และ ผวก. ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้คณะผู้บริหารจากการประปาฮานอย ได้ศึกษาดูงานที่ 1125 Call center
 
         และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.30 น. นายขัตติยะ เหราบัตย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา แม้นศรี และผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ร่วมต้อนรับคณะผู้ดูงานจากประปาฮานอย ประเทศเวียดนาม และในเวลา 10.30 น. นางวรวรรณ เพ็ญธวัชวงศ์ ผู้อำนวยการกองรายได้ สำนักงานประปาสาขา แม้นศรี เป็นตัวแทนสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี พร้อมทีมผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อเยี่ยมชมงานด้านบริการของสาขา และเทคนิคการลดน้ำสูญเสีย เพื่อนำไปปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125