ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. ส่งความรักและความห่วงใยผ่านน้ำประปาสะอาดปลอดภัย

วันที่ 14 ก.พ. 2561

          การประปานครหลวง (กปน.) นำทีม "ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาบริเวณสถานที่ที่ประชาชนนิยมไปทำบุญ อาทิ โรงพยาบาลสงฆ์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ฯ (บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง) เพื่อเป็นการส่งมอบความรักและความห่วงใยจาก กปน. ให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำ โดยผลการตรวจพบว่า น้ำประปาสะอาด ปลอดภัย มีค่าความขุ่น ค่าคลอรีน อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกทุกแห่ง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125