ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
สัมมนา 25 ลุ่มน้ำมุ่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ พร้อมเปิดตัวโครงการคลินิกน้ำสะอาด

วันที่ 24 ก.พ. 2554

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการจัดสัมมนาหัวข้อ "การจัดการน้ำระดับลุ่มน้ำ : ประเด็นปัญหา” ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ กปน. โดยมีพลเอกวิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการ กปน. นายเจริญ ภัสระ ผวก. กปน. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย กรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายกสมาคมทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร กปน. และผู้แทน 25 ลุ่มน้ำ ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการลุ่มน้ำ เพื่อนำเสนอภาครัฐผลักดันไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
          ในโอกาสนี้ นายภิมุข ได้ร่วมเปิดตัวแนะนำโครงการคลินิกน้ำสะอาด ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลทางวิชาการ ที่ให้บริการความรู้เกี่ยวกับน้ำสะอาด และให้คำแนะนำเพื่อใช้แก้ปัญหาการใช้น้ำจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ นอกจากนี้ ในงานยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก อาทิ โครงการบูรณาการจัดการลุ่มน้ำแม่จันด้วยระบบเมืองฝาย โครงการบวชป่า สืบชะตาน้ำฝ่ายชะลอการไหลน้ำห้วยเวียง ฯลฯ เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในประเทศไทยอีกด้วยเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำสะอาด ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับน้ำประปาได้ที่ http://cwc.mwa.co.th/
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125