ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
เมกะโปรเจค กปน. คืบหน้าต่อเนื่อง ชาวมีนบุรีและนนทบุรี น้ำประปาไหลแรงขึ้น

วันที่ 7 ก.พ. 2561

          นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งวิกฤตการณ์น้ำในฤดูกาลต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยปัจจุบันส่วนหนึ่งของโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดจ่ายน้ำแล้ว อาทิ งานวางท่อจ่ายน้ำเชิงสังคม (Public Services Obligation Distribution) ในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสาขามีนบุรี จำนวน 16 เส้นทาง รวมระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร มูลค่ารวม 20 ล้านบาท เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาไปยังชุมชนต่าง ๆ เช่น ชุมชนเกาะกลางพัฒนา ถนนเลียบคลองนครเนื่องเขต ซอยเจ้าพระยา ถนนประชาสำราญ ถนนคลองสิบ-สิบสี่ ซอย 7 เป็นต้น โดยมีผู้ใช้น้ำได้รับประโยชน์กว่า 200 ครัวเรือน หรือกว่า 1,000 คน รวมทั้งงานวางท่อประปาใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร ในจังหวัดนนทบุรี บริเวณถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ซอยกันตนา ถึงซอยวัดลาดปลาดุก ความยาวท่อกว่า 10 กิโลเมตร มูลค่ารวม 280 ล้านบาท นอกจากนี้ กปน. ได้ดำเนินการวางท่อประปาใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร ความยาวกว่า 4 กิโลเมตร มูลค่ารวม 105 ล้านบาท ต่อเนื่องจากซอยวัดลาดปลาดุก ถึงถนนไทรน้อย-วัดต้นเชือก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้น้ำได้รับประโยชน์กว่า 10,000 ครัวเรือน หรือกว่า 50,000 คน โดยปัจจุบันมีความคืบหน้าถึง 70 % กำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2561

          นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตน้ำ สร้างเสถียรภาพในการสูบส่ง-จ่ายน้ำ เพื่อรองรับปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ได้คุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างทั่วถึงและเพียงพอด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น ทั้งนี้ กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก โดยได้ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งผลกระทบต่อประชาชนและการจราจรน้อยที่สุด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125