ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. เปิดบ้านพาน้อง ๆ นร.สมาคมไทย-ญี่ปุ่น เรียนรู้เรื่องประปา

วันที่ 2 ก.พ. 2561

           การประปานครหลวง (กปน.) ไม่เพียงผลิตน้ำประปาเพื่อประชาชนเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานประปา ไม่ว่าจะเป็นโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน กิจกรรมแคมป์รักษ์น้ำ การจัดฝึกอบรมให้กับองค์กรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ฯลฯ

          และเมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา กปน. ได้เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น พร้อมคณะครู และผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) รวม 32 คน ซึ่งมาเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำบางเขนและศูนย์ฝึกอบรมกลาง กปน. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปาที่สะอาดได้คุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ตลอดจนเรียนรู้วิธีตรวจหาท่อรั่วโดยใช้อุปกรณ์จริง ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Takahiro Otsuka และ Mr. Ryota Kinouchi ผู้แทนจาก JICA รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายและล่ามแปลภาษา

          น้อง ๆ ได้รับการต้อนรับจากพี่ ๆ กปน. อย่างอบอุ่น โดยเริ่มจากการชมวีดิทัศน์แนะนำ กปน. ต่อด้วยกระบวนการผลิตน้ำประปา ตั้งแต่รับน้ำดิบเข้ามาจนถึงสูบจ่ายให้กับประชาชน เพื่อให้เห็นภาพในเบื้องต้น ก่อนไปเดินชมพื้นที่ปฏิบัติงานจริงภายในโรงงานผลิตน้ำบางเขน ได้แก่ ห้องแล็บควบคุมคุณภาพน้ำ โรงจ่ายสารเคมี ถังตกตะกอน ถังกรองน้ำ ถังเก็บน้ำใส และปิดท้ายที่ห้องคอนโทรลรูม ซึ่งใช้ควบคุมการทำงานของโรงงานฯ ทั้งหมด ซึ่งน้อง ๆ ทุกคนต่างตั้งใจฟังและจดบันทึกกันอย่างพร้อมเพรียง

          จากนั้น น้อง ๆ ได้ไปฟังการบรรยายต่อ ณ ศูนย์ฝึกอบรมกลาง กปน. โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง กปน. กับ JICA เช่น การพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสนับสนุนทางวิชาการด้านงานประปา เป็นต้น ซึ่ง JICA มีส่วนสำคัญในการผลักดันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ชมระบบผลิตน้ำประปาที่เสมือนเป็นโรงงานผลิตน้ำย่อส่วน เพื่อให้เห็นขั้นตอนรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด กระทั่งกิจกรรมสุดท้าย คือ การเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือตรวจหาท่อแตกรั่วใต้ดินแต่ละประเภท ทุกคนก็ให้ความสนใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เพราะได้หยิบจับและใช้เครื่องมือในการเดินสำรวจหาท่อแตกรั่วในสนามฝึกจริง ๆ

          เมื่อถามถึงความรู้สึกและความประทับใจของน้อง ๆ จากการเยี่ยมชมในครั้งนี้ น้อง Hayashi Kosei หนุ่มน้อยที่เสนอตัวมาให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่า "โรงงานผลิตน้ำที่นี่มีขนาดใหญ่และดีมากด้วย ทำให้เรามีน้ำประปาที่สะอาดดื่ม โดยส่วนที่ชอบที่สุดคือ ขั้นตอนการจ่ายสารเคมีเพื่อทำให้น้ำมีคุณภาพ ซึ่งดีมาก ๆ”

          ขณะที่น้อง Hakagawa Yusei หนุ่มตัวเล็กที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วบอกว่า "ประทับใจกระบวนการจ่ายสารเคมีเหมือนกัน ที่ต้องเติมในปริมาณมากและเพียงพอในแต่ละวัน” พร้อมบอกด้วยว่า "การผลิตน้ำประปาที่นี่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในกรุงเทพฯ เป็นอย่างมาก”

          การเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำบางเขน และศูนย์ฝึกอบรมกลาง กปน. นอกจากจะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำที่สะอาดได้คุณภาพตามมาตรฐาน WHO รวมทั้งการตรวจหาท่อรั่วแล้ว ยังทำให้น้อง ๆ ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ พร้อมนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปพัฒนาทั้งตนเองและสังคม เพื่อให้เรามีน้ำดื่มและน้ำใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125