ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงร่วมใส่ใจชุมชนบ้านคลิตี้ รุดตรวจคุณภาพน้ำ

วันที่ 22 ก.พ. 2554

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 นายวชิรา จันทร์ชู กรรมการการประปานครหลวง และ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมด้วย นายวิทัย อาวุชานนท์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายคุณภาพน้ำ ฝ่ายคลองส่งน้ำ เดินทางไปดูสถานที่ และเก็บตัวอย่างน้ำที่บ้านคลิตี้ล่าง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ที่เป็นข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ ว่าชาวบ้านชนะคดีที่เหมืองขุดแร่ตะกั่วก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยสารตะกั่วปะปนในแหล่งน้ำ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพชาวบ้านในละแวกนั้น การประปานครหลวงจึงได้นำคณะฯ ไปดูสภาพปัญหา พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบและหาทางช่วยเหลือชาวบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการบริโภคน้ำต่อไป โดย ผู้ว่าการฯ ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปาแต่อย่างใด ซึ่งสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 จ. กาญจนบุรี ได้มาสัมภาษณ์ ผู้ว่าการฯ เพื่อทำข่าวเผยแพร่ด้วย พร้อมกันนี้ การประปานครหลวงยังได้มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 ชุด ให้แก่ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา และ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่เยาวชน ตามโครงการ CSR อีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125