ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
Oxford Busines Group สัมภาษณ์ภาพรวมของการประปานครหลวง

วันที่ 22 ก.พ. 2554

          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท Oxford Business Group จำกัด โดย Ms. Anne Delarue, Country Director และ Mr. Alex Gordy, Editorial Manager ได้เข้าพบ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาพรวมของการประปานครหลวง นโยบายในการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตน้ำประปา ตลอดจนแผนงานการลดน้ำสูญเสีย บริษัท Oxford Business Group จำกัด กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน The Report:Thailand 2010 ซึ่งเป็นเสมือนคู่มือสำคัญในมุมมองหลาย ๆ ด้านของประเทศไทย รวมถึงสาธารณูปโภค การเมือง เศรษฐศาสตร์มหภาค และการพัฒนาในแขนงอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุนชาวต่างประเทศที่จะมาลงทุนในประเทศไทย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125