ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
ด้วยจิตศรัทธา การประปานครหลวง ร่วมบริจาคเงิน 3 หมื่น สนับสนุนงานสัปดาห์วันมาฆบุชา

วันที่ 22 ก.พ. 2554

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 นางฉวีวรรณ วินิจเขตคำณวน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการประปานครหลวง (กปน.) เข้ารับของที่ระลึกจาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในโอกาสที่ กปน. ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ ณ เวทีกลาง มณฑลพิธีสวนลุมพินี (บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และองค์กรชาวพุทธภาคประชาสังคม ร่วมจัดงาน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125