ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ร่วมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ

วันที่ 21 ก.พ. 2554

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง และพนักงาน ร่วมบริจาคเงินทำบุญเพื่อนำไปสร้างโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์กับท่านเจ้าคุณอลงกต (พระอุดมประชาทร) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ได้ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 247,835 บาท

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125