ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. สมทบทุนโรงพยาบาลเด็ก พร้อมเชิญชวนร่วมงานวันเด็ก 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ฯ การประปาไทย

วันที่ 10 ม.ค. 2561

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบเงินจำนวน 10,000 บาท แก่นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองและบุตรหลาน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย โรงงานผลิตน้ำสามเสน ถนนพระรามที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125