ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
ผู้ว่าการ กปน. ตรวจเยี่ยมการให้บริการ ณ Government Center เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

วันที่ 3 ต.ค. 2560

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการของ กปน. ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี (Government Center) สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ซึ่งเปิดให้บริการในช่วงเวลา 10.30 - 18.00 น. ของทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำที่มาติดต่อชำระเงิน และมอบอาหารว่างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ กปน. และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาร่วมให้บริการประชาชน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125