ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ร่วมแสดงความยินดีกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 55 ปี

วันที่ 2 ต.ค. 2560

          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม แก่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125