ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
รองผู้ว่าการ กปน. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนนอกสถานที่ และลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา จ.สมุทรปราการ

วันที่ 27 ก.ย. 2560

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. พร้อมคณะทำงานแผนน้ำประปาปลอดภัย (WSPs) เข้าตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ (สสว.) ซึ่งมาเปิดศูนย์บริการประชาชนนอกสถานที่ ในโครงการสุขสวัสดิ์ สมาร์ท แห่งที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยเปิดบริการทุกวันอังคาร เวลา 09.00 - 14.00 น. ซึ่งในวันนี้มีผู้ใช้น้ำมาชำระค่าน้ำและแจ้งคำร้องต่าง ๆ จำนวน 50 ราย โดยทุกคนมีความพึงพอใจในการให้บริการของ กปน.

          และในวันเดียวกัน รองผู้ว่าการและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตามจุดต่าง ๆ ในถนนสาขลา-นาเกลือ ซึ่งเป็นบริเวณปลายพื้นที่การให้บริการของ สสว. โดยจะพิจารณาเพิ่มคลอรีนเข้าไปในระบบท่อประปาให้ได้ตามมาตรฐานในบริเวณดังกล่าวต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125