ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. เปิดให้บริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐฯ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

วันที่ 25 ก.ย. 2560

          การประปานครหลวง (กปน.) เปิดให้บริการประชาชน ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษา การรับคำร้องเกี่ยวกับประปา และการรับชำระเงินค่าน้ำประปา ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน (บริเวณชั้น 5 ศูนย์ IT) ในช่วงเวลา 10.30 - 18.00 น. ของทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้ใช้น้ำสามารถใช้แอปฯ MWA onMobile มาชำระค่าน้ำประปาได้เช่นกัน ทั้งนี้ กปน. ได้เปิดให้บริการมาก่อนแล้วที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125