ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. รับโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 17 สาขา

วันที่ 21 ก.ย. 2560

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30​ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ​การประปา​นครหลวง​ (กปน.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และ​ผู้แทนจากสำนักงานประปาสาขา 17 สาขา เข้ารับมอบโล่และตรารับรองฯ
          พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของหน่วยงานรัฐที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน อันจะนำไปสู่การยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการให้บริการให้กับประชาชน ซึ่งสำนักงานประปาสาขาของ กปน. ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC จำนวน 17 สาขา โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี (ปี 2560-2563)
          ทั้งนี้ รองนายกฯ ได้เยี่ยม​ชม​นิทรรศการ​การให้บริการ​ประชาชน​ของ กปน. ภายในงานด้วย โดยเป็นการ​นำเสนอ​ผลงาน อาทิ การนำระบบ​ Smart Card ซึ่ง​เชื่อมโยง​ข้อมูล​ทะเบียน​ราษฎร์​มาใช้ในการทำธุรกรรม​ การใช้ระบบ​แผนที่​เพื่อ​ระบุ​ตำแหน่ง​ท่อประปา รวมถึง​การให้​บริการ​ต่าง​ ๆ​ ที่ทำให้​ประชาชน​ได้รับ​ความสะดวก​รวดเร็ว​มากยิ่งขึ้น​
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125