ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. MOU จ.นนทบุรี พร้อมให้บริการ Government Center ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ต.ค. นี้

วันที่ 18 ก.ย. 2560

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 19.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาแจ้งวัฒนะ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี (Government Center) สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ระหว่างจังหวัดนนทบุรี กับ การประปานครหลวง เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนางานบริการของภาครัฐ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งคาดว่า กปน. จะเริ่มเปิดให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ (บริเวณชั้น 3 ข้างร้าน DR.SUPRANEE) ร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี รวม 11 แห่ง ได้ในเดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลา 11.00 - 18.00 น. ของวันจันทร์ - วันศุกร์ และช่วงเวลา 10.00 - 18.00 น. ของวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษา การรับคำร้องเกี่ยวกับประปา และการรับชำระเงินค่าน้ำประปา

          ทั้งนี้ นอกจากการให้บริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ แล้ว กปน. ยังให้บริการที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต มาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 พร้อมทั้งเตรียมเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2560 เป็นต้นไป และเตรียมพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในพื้นที่อื่น ๆ ในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125