ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. จับมือเมืองหัวหิน MOU พัฒนาระบบประปาต่อเนื่อง ปีที่ 7

วันที่ 14 ก.ย. 2560

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 613 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. และ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา ซึ่งเป็นความร่วมมือต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองหัวหิน ให้รองรับกับการขยายตัวของประชากรและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น เล็งเพิ่มโรงงานผลิตน้ำ และนำระบบ GIS มาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา รวมทั้งการเพิ่มพูนความรู้และความชำนาญด้านการบริหารจัดการระบบประปาให้กับบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน เพื่อพัฒนาการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานต่อสังคมและประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125