ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. สานต่อโครงการ “เดินตามพ่อ กปน. เพื่อคนต้นน้ำ” มอบรองเท้า พร้อมให้ความรู้แก่น้อง ๆ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 11 ก.ย. 2560

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง จ.กาญจนบุรี นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ผู้บริหารฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วยคณะจิตอาสา กปน. มอบรองเท้าให้น้อง ๆ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย โรงเรียนบ้านยางขาว และโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จ.กาญจนบุรี ในการนี้ นางศรัณยา ได้ร่วมสอนวิชาภาษาอังกฤษแก่น้อง ๆ ด้วย

          นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 กลุ่มติวเตอร์จิตอาสา กปน. ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีวะ การทำถังดักไขมัน และการบำรุงรักษาระบบท่อประปา ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนบ้านท่าดินแดง จ.กาญจนบุรี ภายใต้โครงการ "เดินตามพ่อ กปน. เพื่อคนต้นน้ำ” ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125