ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ปลื้ม ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 17 สาขา

วันที่ 8 ก.ย. 2560

      นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักด์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. มุ่งเน้นบริการ ที่เป็นเลิศ เพื่อยกระดับการให้บริการ สร้างความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ กปน. จึงได้มีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ และได้สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center :GECC) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา ล่าสุด ผลการตรวจประเมินพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสาขาของ กปน. ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้ง 18 สาขา ปรากฏว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 17 สาขา ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560-2563 โดยจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 21 กันยายน ศกนี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
      รองผู้ว่าการ กปน. กล่าวอีกว่า กปน. ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยนำระบบ Smart Card ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ในการทำธุรกรรม ระบบแผนที่ GIS เพื่อระบุตำแหน่งท่อ และสามารถให้บริการ อาทิ การติดตั้งประปาใหม่หลังจากชำระเงินแล้วภายใน 1 วัน ซ่อมท่อประปาแตกรั่วแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง การจ่ายค่าน้ำประปาสะดวกฉับไวภายใน 3 นาที รวมถึงการเข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วและชำระค่าน้ำประปาผ่านบัตรเครดิตด้วยแอปพลิเคชัน MWA onMobile หรือผ่านเว็บไซต์ กปน.www.mwa.co.th ภายใต้ชื่อ MWA e-Service บริการจอด จ่าย จร หรือ Drive Thru Payment เพียงผู้ใช้น้ำขับรถมาจอดและชำระเงิน ณ จุดรับชำระ ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 1 นาที จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์และช่องบริการพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ พระภิกษุสงฆ์ ผู้สูงอายุ และสตรีตั้งครรภ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ อาทิ ประตูเลื่อนไฟฟ้า ทางลาด และราวจับในห้องน้ำสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ บริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางสำคัญอย่างรวดเร็ว อาทิ ศูนย์บริการประชาชน MWA Call Center 1125 อีเมล(mwa1125@mwa.co.th) เวปไซต์ http://www.mwa.co.th/ และ Facebook กปน. รวมถึงยังมีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ณ สำนักงานใหญ่/สำนักงานประปาสาขา และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชนทั้ง 18 สาขาอีกด้วย
 
      รองผู้ว่าการ กปน. กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนางานบริการประชาชนมาโดยตลอด ให้สมกับสโลแกน "ประปาเพื่อประชาชน” และจากนี้ไปจะมุ่งมั่นรักษาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐาน GECC คือ เชื่อมโยงทุกขั้นตอน สะดวกรวดเร็ว มาตรฐานระบบงาน บริการด้วยใจ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เกิดการบูรณาการบริการประชาชนตลอดไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125