ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
24 ก.ย. นี้ กปน. พร้อมให้บริการ Government Center ณ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน

วันที่ 8 ก.ย. 2560

          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี (Government Center) สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับการประปานครหลวง เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนางานบริการของภาครัฐ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดย กปน. จะเปิดให้บริการประชาชน ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษา การรับคำร้องเกี่ยวกับประปา และการรับชำระเงินค่าน้ำประปา ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน (บริเวณชั้น 5 ศูนย์ IT) ในช่วงเวลา 10.30 - 18.30 น. ของทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี รวม 10 แห่ง

          ทั้งนี้ นอกจากการให้บริการที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน แล้ว กปน. ยังให้บริการที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต มาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 และเตรียมเปิดบริการเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้ ณ สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125