ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. จับมือกลุ่มวิจัยระบบน้ำประปาฯ จากเกาหลี ทำ MOU แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องน้ำประปา

วันที่ 30 ส.ค. 2560

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกลุ่มวิจัยระบบน้ำประปาเชิงนิเวศที่นำสมัยจากสาธารณรัฐเกาหลี (K-ECOS) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ การร่วมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ รวมถึงร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยี อาทิ ​การ​ผลิต​น้ำ​ประปา​ที่​ปลอดภัย​และ​ยั่งยืน การควบคุมสาหร่ายในแหล่งน้ำดิบ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพสูงสุด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125