นโยบาย
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ของ การประปานครหลวง

วันที่ 24 ส.ค. 2560
 
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ของ การประปานครหลวง
Website Security Policy of Metropolitan Waterworks Authority
----------------
การประปานครหลวง ได้จัดทำนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ฉบับนี้ขึ้น เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์การประปานครหลวง จากบุคคลที่จะเข้ามาดูข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
มาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
การประปานครหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลขั้นสูง
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
แม้ว่าการประปานครหลวง จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ใช้บริการ แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ดังต่อไปนี้
  1. ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์
  2. ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรมตรวจสอบไวรัสมีความทันสมัย
  3. ควรติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker
       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125