ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. จัด “ประปาพบประชาชน” มอบความสุข “วันน้ำโลก” 22 มี.ค. นี้

วันที่ 20 มี.ค. 2560

          นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เนื่องในวันน้ำโลก ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 กปน. จัดกิจกรรม "ประปาพบประชาชน” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 งานสร้างสุข ได้แก่ บริการที่เป็นเลิศ เพื่อยกระดับการให้บริการ สร้างความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชน ที่ กปน. จะส่งมอบให้ประชาชนทุกคนในโอกาสครบรอบ 50 ปี โดย กปน. จะออกให้บริการประชาชนเรื่องระบบงานประปา รวมทั้งรับคำร้องงานบริการทั่วไป การตรวจหรือซ่อมท่อประปาเบื้องต้น และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำเพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่ามากยิ่งขึ้น ตามชุมชนต่าง ๆ จำนวน 17 แห่ง ดังนี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125