ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
ผู้ว่าการ กปน. ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักฯ

วันที่ 17 มี.ค. 2560

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายอัตรพล รุจิลัญจ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ให้การต้อนรับ โดยปัจจุบันเขื่อนฯ มีปริมาณน้ำต้นทุน 452.72 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48% ถือว่าการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งยังไม่น่ากังวล อีกทั้งจากการติดตามสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำด้วยระบบโทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก พบว่า ปีนี้จะมีฝนเร็วกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรและการรักษาระบบนิเวศน์ นอกจากนี้ ผู้ว่าการฯ ยังได้รับฟังแผนการพัฒนาอ่างเก็บน้ำป่าสักด้านบนเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125